RørosBanken ble etablert i 1842. Vi er 50 medarbeidere som tar hånd om 13.500 kunder både i nærområdet og i andre deler av landet. Ved siden av hovedkontoret på Røros har vi et rådgivningskontor i Oslo. Banken hadde per 31.12.2021 en forretningskapital på 9,14 milliarder kroner. RørosBanken er en del av Eika alliansen sammen med sparebanker over hele landet.

Bankens forretningside; Vi tar samfunnsansvar og skal være en aktiv støttespiller innenfor finansielle tjenester og økonomiske rådgivning til enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter. Med en kombinasjon av individuell rådgivning og moderne nettløsninger har vi aktiv omsorg for hele kundens økonomi.

 

Som trainee innen kommunikasjon vil du jobbe tett sammen med markedssjefen i RørosBanken. Du skal også jobbe opp mot både ledergruppen, stab, bedrifts- og personmarked. Hoveddelen av arbeidet vil være kommunikasjon på digitale flater som nettside, Facebook, Instagram, intranett og e-post. Gjennom disse kanalene skal du nå både nye og eksisterende kunder, samt sørge for en god informasjonsflyt internt i banken. Sammen med markedssjefen skal du også vurdere andre kanaler vi bør bruke i kommunikasjonsarbeidet vårt.

RørosBanken er en del av Eika-alliansen. Eikagruppen bidrar inn i kommunikasjonsarbeidet til banken med utsendelse av direktekommunikasjon til kunder, artikler på Facebook, i mobilbank og på nettsiden. Stillingen gir derfor muligheter for samarbeid opp mot kommunikasjonsavdelingen i Eika og samarbeid mot andre Eika-banker.

Trainee kommunikasjon vil også jobbe mot lokalpresse, med annonser/reklamemateriell og med kundearrangementer. RørosBanken deler hvert år ut cirka 5 millioner kroner til ulike formål innen kultur, idrett og næringsutvikling og synliggjøring av disse utdelingene er en viktig del av arbeidet. Den store bredden i kanaler banken bruker og den store interessen rundt det banken jobber og bidrar med skaper en variert og utviklende traineestilling med store påvirkningsmuligheter.

Traineeprogrammet går over to år. Traineeprogrammet administreres av Rørosregionen Næringshage og du blir del av et nettverk med andre traineer i Rørosregionen. Du kan lese mer om traineeprogrammet på www.roroshagen.no/fjelltrainee/.

 

De viktigste oppgavene vil være;

 • Utvikle kommunikasjonsstrategien til RørosBanken både for ekstern- og intern kommunikasjon
 • Drifte RørosBankens kanaler på sosiale medier
 • Ansvarlig for innhold på bankens nettside og intranett
 • Arbeid mot lokalpressen
 • Arbeid med annonser
 • Bidra med kundearrangementer

 

Stillingen gir gode muligheter til å bidra i utviklingen av en solid lokalbank i god vekst. Som trainee kommunikasjon i RørosBanken blir du en del av et kompetent og fremoverlent miljø.


Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • Har relevant høyere utdanning, minimum bachelorgrad
 • Har interesse for og kompetanse på bruk av sosiale medier
 • Har meget gode kommunikasjonsevner – både skriftlig og muntlig
 • Er analytisk i sin tilnærming av kommunikasjonsarbeidet
 • Evner til å ta i bruk nye IT-verktøy
 • Har god forretningsforståelse

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser og meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Jobb i en solid og fremoverlent lokalbank som er i god vekst

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med assisterende banksjef Kjetil Reinskou på tlf. 480 52 970 eller kre@rorosbanken.no

 

 

Skriftlig søknad sendes senest 8. april 2022 til RørosBanken ved Kjetil Reinskou: kre@rorosbanken.no

 

 

Flere jobber