Vil du ha en pådriverrolle i utviklingen av et av Norges mest spennende miljøer for kundetilpasset produksjon? Er du initiativrik og har sterk gjennomføringskraft? En nettverksbygger og dyktig prosjektleder? Da bør du søke på stillingen!

Rørosklyngen er en regional industriklynge hvor alle virksomhetene driver større eller mindre grad av kundetilpasset produksjon. Klyngen er et sentralt kompetansemiljø i regionen, spesielt innen masseprodusert skreddersøm (eng.: Mass Customization).

Formålet med klyngesamarbeidet er å øke den nasjonale og internasjonale konkurranseevnen til virksomhetene i klyngen. Klyngen arbeider for økt verdiskaping, lønnsomhet og innovasjonsevne i bedriftene gjennom aktiv samhandling og utviklingsprosjekt.

 

Ønsket erfaring og utdanning: 

 • Bachelorutdanning og/eller relevant arbeidserfaring
 • Leder-/prosjekterfaring fra industri eller prosjektorganisasjoner
 • Erfaring fra eller god forståelse for industriell virksomhet
 • Erfaring fra arbeid med kunnskapsdeling og nettverkssamarbeid

 

Lederen får en nøkkelrolle i klyngen: 

Et sentralt mål er at klyngen skal stå på egne bein etter prosjektperioden, som utgår medio 2023. I tillegg ønsker man å øke fra 11 til 20 medlemsbedrifter i løpet av 2023.

Du skal implementere og videreutvikle klyngens strategi og planer. Sentrale oppgaver vil være å lede ulike prosjekter, være en pådriver og koordinator for klyngens tematiske arbeidsgrupper, legge til rette for kompetanseheving og arenaer for erfaringsutveksling og være sekretariat for styret. Du vil også ha ansvar for å representere og profilere Rørosklyngen i ulike sammenhenger. Du skal være et bindeledd internt i klyngen, og samtidig en markant stemme og et tydelig ansikt utad.

 

Viktige personlige egenskaper:

 • Initiativrik og en god nettverks- og brobygger
 • En god pådriver i prosesser, har sterk gjennomføringskraft og evne til å inspirere andre
 • Strukturert og har god organiseringsevne
 • God formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Evne til å se «spin-off» og muligheter på tvers av de ulike fagområdene og medlemsbedriftene

 

Vi tilbyr:

 • 60% stilling i oppstartsfasen, med mulighet for å øke til 100 % gjennom økt klyngeaktivitet og/eller behov for den aktuelle kompetansen hos en av medlemsbedriftene. Klyngen er prosjektfinansiert til midt i 2023, med mål om videre drift.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • Du blir en del av et sterkt nettverk av fagpersoner og ledere i medlemsbedriftene, og arbeider tett med dyktige fagpersoner i ledende kompetansemiljøer fra universitet og forskningsinstitutter.
 • Arbeidssted hos en av aktørene i klyngen, eller hos en samarbeidspartnerne våre
 • Du må disponere egen bil, og du må regne med noe reising.

 

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Marie Bakås (representerer bedriftene i Rørosklyngen), tlf. 901 34 259, eller vår rådgiver Janne Schjølberg tlf. 976 63 974.

 

Søknadsfrist 28. mars 2022. Søknad sendes via Webcruiter.

 

 

Om Rørosklyngen

Rørosklyngen ble etablert i 2020 består av 10 ledende industriforetak i Røros-området, samt SINTEF Teknologiledelse.

 

 

 

Flere jobber