Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner som arbeider for verdiskaping gjennom bevaring ved å forvalte en statlig tilskuddsordning. Private eiere bevilges tilskudd gjennom søknad til Kulturminnefondet.

saksbehandler

Arbeidet består av saksbehandling/vurdering av søknader, faglig oppfølging og kontakt med eiere.

Verdier
Vår nye medarbeider må kunne identifisere seg med Kulturminnefondets verdier

 • Inkludering
 • Engasjement
 • Samarbeid
 • Troverdighet

Kvalifikasjoner
Vi søker en løsningsorientert og samarbeidsvillig medarbeider med relevant utdannelse og yrkeserfaring. Erfaring fra arbeid med verdiskaping og utviklingsarbeid er ønskelig. God samfunnsmessig forståelse er en forutsetning.

Generelle kvalifikasjoner
Det legges vekt på erfaring fra offentlig forvaltning. Generelt kreves gode IKT kunnskaper og sikker språkføring, både muntlig og skriftlig. Kulturminnefondet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, geografisk eller etnisk bakgrunn.

Generelle betingelser
Avlønning skjer som rådgiver (ltr. 53-59) etter minimum fem års relevant praksis, alternativt som førstekonsulent (ltr. 48-52) ved kortere relevant praksis. Arbeidssted Røros.

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer fra første arbeidsdag.
 • Personlig utvikling, mulighet til å påvirke Kulturminnefondets utvikling.
 • Tilrettelagte arbeidsforhold for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Kulturminnefondet har avtale om inkluderende arbeidsliv og er medlem av bedriftshelsetjenesten i Fjellregionen.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger.
 • Lokale treningsavtaler med muligheter for å trene i arbeidstiden.
 • Hyggelig sosialt og uformelt arbeidsmiljø.

Søknadsfrist/tiltredelse
Søknadsfrist 1 . desember 2016. Søknad sendes til: Kulturminnefondet, Bergmannsgata 17, 7374 Røros eller e-post post@kulturminnefondet.no. Snarlig tiltredelse. Spørsmål om stillingen kan rettes til kontorsjef Einar Engen telefon 907 63 390 eller e-post einar.engen@kulturminnefondet.no.

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=85766648
http://kulturminnefondet.no

Flere jobber