Vår driftsavdeling har ledig stilling som avfallsfaglig rådgiver. Du vil være vår fagressurs innen avfallsbehandling, deponi og kompostering. Oppfølging av konsesjoner, rapportering og miljøkartlegging vil også være sentrale oppgaver.

avfallsradgiver

For å leve opp til våre visjoner om framtidsrettede, miljøvennlige og effektive avfallsløsninger ønsker vi å ansette en ressursperson med engasjement for avfall og miljø. Med 50 engasjerte medarbeidere, god drift og moderne materiell og bygningsmasse er vi godt rustet for å videreutvikle våre tjenester. Vi står også foran spennende avgjørelser om avfallssamarbeid i Midt-Norge.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:
• Være selskapets fagressurs innen avfallsbehandling, deponi og kompostering
• Rapportering av avfallsstrømmer eksternt og internt
• Oppfølging av konsesjoner og tillatelser
• Prosjektarbeid
• Miljøkartlegging
• Bygg- og anleggsforvaltning

Krav til søker:
• Utdanning på bachelor- eller masternivå
• Relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse
• God systemforståelse og IT-kunnskap

Personlige egenskaper:
* Riktig søker har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er systematisk og ryddig, og har praktisk sans. Det stilles store krav til selvstendighet og eget initiativ i stillingen.

Vi kan tilby:
• God mulighet til å utvikle egen arbeidshverdag
• Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
• Gode pensjons- og forsikringsordninger

Tiltredelse:
1. april 2017 eller etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan rettes til driftssjef Ståle Vangskåsen (mob 90955557).

Skriftlig søknad med CV sendes innen 27. november 2016 til:
FIAS, Tolga handelssenter, 2540 Tolga eller pr e-post til firmapost@fias.no

fias.no
Se stillingen også på FIAS egen hjemmeside

Lagre

Lagre

Lagre

Flere jobber