Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 14 virksomhetsområder.

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard


Kort om stillingen

Vi har ledig en 100 % stilling som prosjektleder/prosjektkoordinator for et 3-årig engasjement. Stillingen er plassert ved virksomhet for tekniske områder under virksomhetsleder, og er ledig fra 1. mars 2019.

Røros kommune står overfor en større omstilling og utvikling av våre tjenester, og skal foreta store investeringer som følge av dette. Vi skal gjennomføre en omstrukturering innen helse- og omsorgssektoren, noe som medfører flere utviklings- og byggeprosjekter. Dette innebærer blant annet utvikling av nytt bo-, helse- og velferdssenter, samt et respons- og beredskapssenter hvor anskaffelse av og innføring av velferdsteknologi er av stor betydning. Dette innebærer at det her er flere prosjekter som må sees i sammenheng og koordineres. For å styrke vår kompetanse og utfylle vårt fagmiljø søker vi derfor etter en person med kompetanse og erfaring innen prosess-/prosjektledelse.

Du kan lese mer om omstillingsprosjektene i Røros kommune her: https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/framtidas-trygghet-og-omsorg/

 

Om oss 

Virksomhet for tekniske områder leverer tjenester over et bredt spekter til innbyggere, publikum og andre kommunale virksomheter. Vi er inndelt i to avdelinger som består av plan og miljø, samt teknisk drift. Vi jobber ofte tverrfaglig og i samarbeid med andre virksomheter, rådmann eller stab med utvikling av kommunens tjenester. Virksomheten vår har et sterkt fagmiljø med kompetanse på mange ulike fagområder. Vi ønsker å gi den enkelte rom for personlig utvikling, samt utvikle vår samhandlingskompetanse både internt i egen organisasjon og ut mot eksterne aktører.

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, gjerne som ingeniør eller sivilingeniør med fordypning innen prosess, flyt og/eller logistikk
 • Prosjektkompetanse
 • Erfaring med prosjekt- og/ eller prosessledelse
 • Ønskelig med erfaring fra offentlige anskaffelsesprosesser og byggeledelse
 • Gode IT-kunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Som prosjektleder vil du ha ansvar for behovsutredning med involvering av medarbeidere over et bredt fagfelt, utarbeidelse av grunnlag for anskaffelse, gjennomføring av konkurranse og oppfølging ved leveranse. Du vil ha et koordineringsansvar for flere prosjekter og være sekretær i rådmannens styringsgruppe for ny omsorgsstruktur. Du vil også være delaktig i kartlegging og utredning av utviklingen av tjenester og fremtidige kompetansebehov.

 

Personlige egenskaper

 • God evne til å arbeide tverrfaglig og med ulike brukergrupper
 • Tydelig og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner og evne til å se saker i helhet og sammenheng
 • God framstillings- og formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet

 

Vi kan tilby

 • En allsidig, krevende og spennende jobb
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Konkurransedyktig pensjonsordning

 

Søknadsfrist: 21.02.2019

 

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder for tekniske områder Dag Øyen tlf. 919 14 944, eller kommunalsjef Mona Landsverk tlf. 907 76 948.

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: anna.damps@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser

www.roros.kommune.no

 

 

Flere jobber