Norsk helsearkiv etableres i nytt bygg på Tynset i løpet av første halvår 2019, og vil være en nasjonal virksomhet med formål å motta, sikre og tilgjengeliggjøre pasientarkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten.

Norsk helsearkiv skal motta store mengder fysiske og elektroniske pasientjournaler fra offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten (sykehusene). Det fysiske materialet skal digitaliseres og normalt kasseres. Pasientinformasjonen skal normalt utleveres digitalt, og den største brukergruppen vil være forskere.

Mer om Norsk helsearkivs ansvarsområde og oppgaver finner du Arkivverkets hjemmesider.

Foto: Arkivverket

 

Om stillingene

Stillingene er tilknyttet seksjon for Digitalisering. Arbeidet i seksjonen i stor grad er produksjonsrettet med høye produksjonsmål og krav til kvalitet. Det forventes at metoder, rutiner og teknologi vil være i stadig utvikling.

Digitaliseringsprosessen omfatter klargjøring av materialet, skanning, kvalitetssikring, tilknytning av metadata, samt overføring til digitalt langtidslager. Oppgavene består i å sortere materiale, fjerne uønsket materiale (som binders, klistrelapper, stifter), sortere i pene bunker og skanne. I skanningarbeidet vil det kunne være nødvendig å bruke forskjellige typer skannere og programvare. Kvalitetssikring, loggføring, maskinell etterbehandling av egen produksjon, hører også med til arbeidet.

Når materialet er skannet og ferdig digitalisert, sendes de fysiske journalene tilbake til mellomlaget før de enten går til kassasjon (nyere materiale), eller sendes til Mo i Rana for videre lagring i deres depot (eldre materiale).

Norsk helsearkiv har som mål å ansette flere personer til stillingene som produksjonsmedarbeider. I løpet av 2019 vil seksjon for Digitalisering ha i overkant av 20 produksjonsmedarbeidere.

 

MERK: For aktuelle kandidater vil det i løpet av 6. og/eller 7. mars bli avholdt testdager, tilknyttet rekrutteringsprosessen for disse stillingene.

 

Hovedoppgaver

 • Klargjøring og skanning av fysiske pasientjournaler
 • Kvalitetssikring av arbeid og etterregistrering
 • Bidra til planlegging av daglig drift i Seksjon for digitalisering, og sikre høy grad av etterlevelse av krav til sikker behandling av sensitive personopplysninger

 

Vi ser etter deg som har

 • God arbeidskapasitet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra produksjon
 • Utdannelse tilsvarende fagutdannelse vektes positivt

 

Ønskede personlige egenskaper

 • Nøyaktig, pålitelig og ansvarsbevisst
 • Utholdenhet når det gjelder rutinemessige oppgaver
 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør

 

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og en unik mulighet til å bidra i utformingen og utviklingen av en ny organisasjon.

Stillingen plasseres i stillingskode 1065/1408, Konsulent/førstekonsulent med 349.000 – 428.000 i lønn, avhengig av kompetanse og erfaring. For særskilt godt kvalifiserte, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

For mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med direktør Bjørn Børresen på mobil 971 53 080, eller Jon Are Voien på mobil 971 29 361. Ta gjerne en konfidensiell og uforpliktende samtale med vår rådgiver Bjørn Frydenborg i Velg med hjertet, telefon 901 05 597

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, hull i CV, alder eller funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist 18.02.19

 

Søk på stillingen her.

Mer om Norsk helsearkiv finner du Arkivverkets hjemmesider.

 

 

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no.

Flere jobber