LEDIGE STILLINGER MAI

Det er mai og vi har samlet en fin bukett med stillinger fra fem av Fjellregionens åtte kommuner. Landets fremste økologiske meieri har to jobbmuligheter, bakeri på Tynset søker fast deltidsansatt og innenfor kommunene er det muligheter både for regnskapsførere og sykepleiere, samt lærere med sør- og nordsamisk kompetanse. Sjekk ut listen som er sortert etter søknadsfrist:

1. Rørosmeieriet – Ekspedisjonsmedarbeider

Rørosmeieriet – Norges fremste økologiske meieri, lager utelukkende økologiske produkter med utspring i rike mattradisjoner fra Røros-traktene og godt meierifaglig håndverk. Som en del av ekspedisjonsavdelingen bidrar du til å utvikle Rørosmeieriet og å levere det kundene bestiller til riktig tid. Ordrebehandling, kundebehandling, operatør av pakkelinjer og manuell pakking og plukking av varer, samt renhold i ekspedisjonen blir dine viktigste arbeidsoppgaver. Har du interesse for mat og identifiserer deg med meieriet kjerneverdier engasjert, kompetent, troverdig og effektiv, så oppfordrer vi deg til å sjekke ut denne stillingen i en av Røros mest kjente bedrifter!

Les  hele utlysningen og søk innen 19. mai. (Skjørost og spekemat er fest- og sommermat. Foto: Øyvind Haug)

2. Rørosmeieriet – Produksjonsmedarbeidere

Hos Rørosmeieriet er håndverksproduksjon fortsatt sentalt i hverdagen og de ønsker nå å ytterligere styrke meierikompetansen med 1 stilling som 100 % produksjonsmedarbeider og 1 vikarstilling som løper til høsten 2020. Som produksjonsmedarbeider vil arbeidsoppgavene bestå i å være operatør på pakke- og fyllelinjer, arbeide med håndverksproduksjon, manuell pakking og renhold i produksjonen, samt delta i produktutviklingsarbeid. I disse to stillingene vil relevante fagbrev og mat-  og meierifaglig utdannelse bli vektlagt.

3. Tolga kommune – Autorisert sykepleier 87% vikariat

I sektor Velferd i Tolga skal ansatte medvirke til at innbyggerene mestrer en aktiv og meningsfylt tilværelse ut fra egne forutsetninger. Samarbeidet med brukere, pårørende, frivillige og andre instanser bidrar til gode løsninger. Med fokusområdene forebygging, samhandling og livskvalitet gjør velferdssektoren retningsvalg i tråd med verdigrunnlaget i kommunen. Ved Omsorgstunet der omsorgsboliger og sykehjem er lokalisert søkes det nå etter sykepleier i 87% stilling vikariat fra 15.8.19 til 15.8.20.

4. OS ID – Økonomisjef

Er du en racer i Excel, flink til å analysere deg fram til sammenhenger og har full oversikt over de nyeste økonomiverktøyene? Da er du kanskje akkurat den OS ID ser etter! OS ID  er en del av det ledende selskapet i verden innen identifikasjon og monitoring av husdyr, noe som gir kundene våre tilgang til den ypperste teknologien i verden på dette området. OS IDs produkter sikrer identiteten til husdyr og legger grunnlaget for innhenting av handlingsbare data om dyrets helse, velferd og produktivitet. Her får du dyktige kolleger som vil gjøre det lettere for bonden å ta lønnsomme grep for bærekraftig produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

5. Holtålen kommune – Konsulent ved felles regnskapskontor

ROH Regnskap er et felles regnskapskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen som ser etter deg med minimum 3-årig relevant høyskoleutdanning (regnskap, revisjon eller økonomi). I tillegg til totalansvaret for regnskapsoppgavene har kontoret viktige oppgaver knyttet til kommunikasjon med kommunenes innbyggere, leverandører og andre av kommunenes forbindelser. Erfaring med VISMA Enterprise/ VISMA Web eller andre lignende økonomisystemer er en fordel, men ikke et absolutt krav.

Les hele utlysningen her og søk innen 31. mai. (Foto: Eirin Østgårdsgjelten)

6. Røros kommune – Undervisningsstillinger i sør- og nordsamisk

Røros kommune er en del av det sørsamiske området som strekker seg fra Saltfjellet i nord og til Engerdal i sør, og ble fra 01.07.2018 forvaltningskommune for samisk språk. Brekken oppvekst- og lokalsenter er sørsamisk ressursskole og der er det nå behov for inntil 2,5 årsverk lærerstillinger i sør- og nordsamisk språk, samt etter LK06 på samisk i fagene samfunnsfag, kunst og håndverk, og KRLE. Lærere med ansvar for sørsamisk undervisning arbeider ambulerende, det vil si at de reiser til elevenes skoler. Til elever utenfor kommunen blir det gitt fjernundervisning som er opplæring ved hjelp av IKT.

Røros tjïelte lea akte bielie åarjelsaemien dajveste mij jåhta Saltoduottaren luvhtie Engerdalen gåajkoe åarjene. 01.07.2018 raejeste mijjieh reeremetjïeltine saemien gïelese sjïdtimh. Daerpies 2,5 jaepiebarkoejgujmie lohkehtæjjine åarjel- jïh noerhtesaemien gïelesne mah stuvresuvvieh Praahken byjjenimmie- jïh voengejarngeste. Barkoeh leah ihkuve jïh aelkieh mïetskien 1.b. Gåarede barkoeprosentide såemiesmearan sjïehtedidh.

Les hele utlysningen her og søk innen 04. juni. (Foto: Signe Fuglesteg Luksengard)

7. Waagans – Baker og konditor

På Tynset ligger trivelige Waagans Bakeri og Konditori, et bakeri som siden 1946 har stått for bakst av høy kvalitet og skapt en viktig møteplass i sentrum. Nå ser de etter deg som er en kreativ baker og konditor med en arbeidsglede som smitter over på de rundt seg. Fagbrev/svennebrev er et must og du må kunne prate flytende norsk. For rette person er det mulighet for fulltidsstilling.

Flere jobber