Rørosregionen Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide for vekst og nyskaping for og i næringslivet i Nord-Østerdalen og Rørosregionen. Arbeidet vårt skal bidra til økt verdiskaping for næringslivet og økt bosetting i regionen. 

Vi bringer kompetanse, idé og kapital sammen – vi jobber bedriftsinternt med konkrete prosjekter – vi arrangerer behovsrettete kurs – vi leder større prosjekter med mange aktører. Samarbeidspartnerne våre er private og offentlige. Vår oppgave er å få de verdiskapende prosessene til å gå raskere og med høyere kvalitet. Vi er katalysator for mange, om de er gründere eller etablerte virksomheter.

Rørosregionen Næringshage har vært i kontinuerlig vekst siden 2011 og består i dag av fem faste ansatte i tillegg til en fjelltrainee. Næringshagen er en av de mest veldrevne næringshager i Norge, og opplever økende etterspørsel og sikter mot ytterligere vekst.

Deler av vårt arbeid er knyttet til Det Nasjonale Næringsprogrammet, et distriktspolitisk virkemiddel fra stat og fylkeskommuner som skal bidra til økt nasjonal verdiskapning. Våre målbedrifter ligger både i Sør-Trøndelag og Hedmark, nærmere bestemt kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen – og Tydal/Selbu.

Ett av distriktsnorges beste utviklingsselskap for næringsliv søker:

 

Daglig leder

Rørosregionen Næringshage søker en utviklingsorientert toppleder med strategisk blikk til å lede virksomheten inn i framtida. Som daglig leder i næringshagen får du en sentral rolle i regionen. Du må derfor ha en genuin interesse for bedrifts- og næringsutvikling, og må motiveres av samfunnsoppdraget.

Om du kjenner at du har lyst til å jobbe med ledelse, forretningsutvikling og bidra til etablering av nye bedrifter og nye arbeidsplasser i regionen samt skape økt lønnsomhet og vekst i eksisterende bedrifter – da er dette jobben for deg.


Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområde:

 • Overordnet ansvar for å lede og videreutvikle selskapet
 • Videreutvikle selskapet og vårt dyktige team, strategisk ledelse med helhetlig styring, godt samspill og felles ansvar
 • Videreutvikle nettverket i næringshageprogrammet
 • Prosjektledelse
 • Representere næringshagen i ulike fora
 • Sørge for å skape ytterligere vekst i virksomheten
 • Rapportering til styret
 • Ta aktivt ansvar for virksomhetsutvikling i vårt selskap og jobbe for at vi skal ha en moderne og fremoverlent bedriftskultur


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring innenfor næringsutvikling
 • Kjenner til det offentlige virkemiddelapparatet
 • Relevant høyere utdanning
 • Innsikt og forståelse for våre styringsmekanismer og verdikjede
 • Næringslivs- og industrierfaring vil være en fordel, men er ikke en forutsetning
 • Utviklingsorientert og erfaring fra endringsprosesser
 • Forståelse for å anvende teknologi som redskap for å øke kvalitet på tjenester og service
 • Fremstår som strategisk og analytisk, konsekvent, forutsigbar og en lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt
 • Erfaring fra representasjon og eksponering i media

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.


Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et miljø preget av entreprenørskap, profesjonalitet og engasjement
 • Mulighet til å kunne påvirke utviklingen i Nord-Østerdalen og Rørosregionen
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode helse- og personalforsikringer

Arbeidssted: Hovedkontoret ligger i Røros sentrum i moderne lokaler, med avdeling på Tynset. Prosjektarbeid med oppdrag i hele regionen og reiser til møter i hele landet må påregnes.

 

Rådgiver / Prosjektleder

Rørosregionen Næringshage søker en forretningsorientert rådgiver/ prosjektleder med kommersielt og utviklingsorientert blikk som kan bidra til utvikling for gründere og eksisterende bedrifter.

Om du kjenner at du har lyst til å jobbe med forretningsutvikling og bidra til etablering av nye bedrifter og nye arbeidsplasser i regionen samt skape økt lønnsomhet og vekst i eksisterende bedrifter – da er dette jobben for deg.


Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområde:

 • Aktivt drive rådgivningstjenester innen vårt tjenestespekter mot nye og eksisterende kunder/ næringsliv for å fremme vekst og utvikling
 • Prosjektledelse og representere næringshagen i ulike fora
 • Markedsarbeid for å skape nye prosjekter sammen med teamet i næringshagen og eksterne samarbeidsparter


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Har ”nese for business” og kan bidra til utvikling for gründere og eksisterende bedrifter
 • Har relevant høyere utdanning
 • Har erfaring innenfor næringsutvikling, gjerne innenfor ett eller flere av vårt tjenestespekter
 • Er analytisk, ser muligheter og liker å skape varige verdier
 • Er viljesterk og resultatorientert
 • God til å kommunisere skriftlig og muntlig
 • Ønsker å lykkes i samarbeid med og gjennom andre

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.


Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et miljø preget av entreprenørskap og profesjonalitet
 • Mulighet til å kunne påvirke utviklingen i Nord-Østerdalen og Rørosregionen
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode helse- og personalforsikringer

Arbeidssted: Hovedkontoret ligger i Røros sentrum i moderne lokaler, med avdeling på Tynset. Prosjektarbeid med oppdrag i hele regionen og reiser til møter i hele landet må påregnes.

 

Informasjon og søknadsskjema

For nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte vår rådgiver i rekrutteringsselskapet Headvisor Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186, eller styreleder Steinar Skjerdingstad, tlf. 909 99 475. Henvendelser vil bli behandlet fortrolig, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i den innledende fasen.

Søknad og cv sendes til www.headvisor.no snarest og senest innen 19. oktober 2017.

Sending av søknad DAGLIG LEDER (klikk her)

Sending av søknad RÅDGIVER / PROSJEKTLEDER (klikk her)

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Flere jobber