Rørosregionen Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide for vekst og nyskaping for og i næringslivet i fjellregionen. Arbeidet vårt skal bidra til økt verdiskaping for næringslivet og økt bosetting i regionen.

Vi bringer kompetanse, idé og kapital sammen – vi jobber bedriftsinternt med konkrete prosjekter – vi arrangerer behovsrettete kurs – vi leder større prosjekter med mange aktører. Samarbeidspartnerne våre er private og offentlige. Vår oppgave er å få de verdiskapende prosessene til å gå raskere og med høyere kvalitet. Vi er katalysator for mange, om de er gründere eller etablerte virksomheter.

Vil du lede ett av Norges sterkeste utviklingsmiljø for
næringsliv i distriktene?

Rørosregionen Næringshage søker en utviklingsorientert leder med strategisk blikk til å lede virksomheten inn i framtida. Du må derfor ha en genuin interesse for bedrifts- og næringsutvikling, og må motiveres av samfunnsoppdraget. Som daglig leder får du en sentral rolle i regionen.

Rørosregionen Næringshage har vært kontinuerlig vekst siden 2011 og består i dag av seks faste ansatte, i tillegg til en fjeltrainee. Nåværende daglig leder blir 62 år til høsten og ønsker å trappe ned. Han vi fortsette å jobbe i næringshagen som rådgiver/konsulent i redusert stillingsandel.

Deler av vårt arbeid er knyttet til Det Nasjonale Næringsprogrammet, et distriktspolitisk virkemiddel fra stat og fylkeskommuner som skal bidra til økt nasjonal verdiskapning. Våre målbedrifter ligger både i Trøndelag og Innlandet, nærmere bestemt kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen og Tydal/Selbu.

Har du lyst til å jobbe med ledelse, forretningsutvikling, etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser, samt skape økt lønnsomhet og vekst hos eksisterende bedrifter – da er dette jobben for deg.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for å lede og videreutvikle selskapet
 • Personal- og budsjettansvar
 • Operativt arbeide i prosjekter, eksempelvis som prosjektleder og/rådgiver
 • Utadrettet kontakt, herunder oppsøkende virksomhet mot medlemsbedrifter
 • Tett dialog med SIVA og øvrige eiere, som samtidig er medlemsbedrifter

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
 • Interesse og erfaring med forbedringsarbeide/innovasjon
 • Kompetanse innen endringsledelse
 • Kunnskap/kompetanse om ulike offentlige støtteordninger for næringslivet
 • Erfaring med næringsrelatert rådgivning/veiledning.
 • Gjerne prosjektledererfaring
 • Erfaring fra industri og kompetanse innen salg er en fordel
 • Ønskelig med etablert nettverk i regionens næringsliv

 

Du er:

 • Utadrettet, uredd, kommuniserende og innovativ
 • Ryddig, teamorientert og utpreget relasjonsbygger
 • Fortrolig med å fremstå som «ansikt utad»
 • Evner å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig

 

Vi tilbyr:

 • Unik mulighet til å kunne påvirke næringsutviklingen i Nord-Østerdal og Rørosregionen
 • Utfordrende og spennende oppgaver i et miljø preget av entreprenørskap, profesjonalitet og engasjement
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode helse- og personalforsikringer

 

For nærmere informasjon om stillingen og ønske om en konfidensiell samtale, kontakt Assessit AS ved John Holen tlf. 924 31 993 eller Per Kristian Øwre tlf. 913 75 565. Alle henvendelser til Assessit AS behandles konfidensielt, hvis ønskelig også overfor Rørosregionen Næringshage i prosessens innledende fase.

Søknadsfrist: 24.05.2020.

SØK VIA SØKNADSSKJEMA HER

 

Flere jobber