RørosBanken ble etablert i 1842. Vi er 49 medarbeidere som tar hånd om 17.000 kunder både i nærområdet og i andre deler av landet. Ved siden av hovedkontoret på Røros har vi et rådgivningskontor i Oslo. Banken hadde per 30.06.2021 en forretningskapital på 9,1 mrd. kroner. RørosBanken er en del av Eika alliansen sammen med sparebanker over hele landet.

Bankens forretningside; Vi tar samfunnsansvar og skal være en aktiv støttespiller innenfor finansielle tjenester og økonomiske rådgivning til enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter. Med en kombinasjon av individuell rådgivning og moderne nettløsninger har vi aktiv omsorg for hele kundens økonomi.

Compliance ansvarlig / risk manager inngår i bankens stabsavdeling og rapporterer direkte til styret og administrerende banksjef. Stillingen er en nøkkelfunksjon i banken. Som compliance ansvarlig / risk manager vil du ha et helhetlig og kvalitativt ansvar for bankens kontrollarbeid. Dette innebærer blant annet:

 • Aktiv involvering i vesentlige beslutninger om risikostyring, og gi råd til styret, ledelse og administrasjon om risikostyring og risikoeksponering.
 • Rapportering til styret og ledelsen.
 • Utarbeide og vedlikeholde risikobasert kontrollplan.
 • Gjennom rollen som compliance ansvarlig overvåke og ajourholde utviklingen i lovverk og øvrige eksterne standarder.
 • Gi råd og veiledning til styret og ledelse om etterlevelse av lover, forskrifter, rundskriv, standarder og interne rammer og retningslinjer, eventuelt i samarbeid med ekstern revisor.
 • Ansvarlig for utarbeidelse policydokumenter og retningslinjer.
 • Bistå økonomiavdelingen med analyser og utarbeidelse av årsregnskap.

 

Stillingen gir gode muligheter til å bidra i utviklingen av en solid lokalbank i god vekst. Som compliance ansvarlig / risk manager i RørosBanken blir du en del av et kompetent og fremoverlent miljø med muligheter for faglig utvikling gjennom vårt nettverk i Eika.

 

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • Evner å jobbe selvstendig og strukturert.
 • Selv tar initiativ til å utvikle og forbedre arbeid innen eget ansvarsområde.
 • Er analytisk og evner bruke analyser til å utvikle banken.
 • Har gode samarbeidsevner.

 

Videre kvalifikasjoner vi ser etter

 • God økonomisk forståelse og interesse for kontrollarbeid, lover og retningslinjer.
 • God evne til å ta i bruk nye IT-verktøy.
 • Bachelor- eller mastergrad i økonomi / jus. Erfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 • Gode kommunikasjonsevner – både skriftlig og muntlig.

 

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser og meget gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Jobb i en solid og fremoverlent lokalbank som er i god vekst.

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med assisterende banksjef Kjetil Reinskou på telefon 480 52 970 eller mailadresse kre@rorosbanken.no

 

Skriftlig søknad sendes snarest mulig og senest 4. oktober 2021 til RørosBanken ved Kjetil Reinskou, mailadresse kre@rorosbanken.no

 

www.rorosbanken.no

 

 

 

 

Flere jobber