Sju og tredve mil nordover, litt øst og oppover ligger Nord-Østerdalen, en liten fjellregion under himmelhvelvingen. En region hvor vi har lange tradisjoner for samarbeid, samskapning og samhold. Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal er et samarbeidsorgan for Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner.

Foto: Ingrafo/Ingrid Eide

 

Du vil jobbe for det interkommunale politiske rådet for Nord-Østerdal og tett med representantskapet som består av en representant fra hver av de deltagende kommunene (ordførerne).

Vi søker en kreativ person som brenner for Nord-Østerdalen, med god forståelse av samfunnsliv og kultur, som kjenner både næringsliv og offentlig sektor, og som er god på samspillet mellom politikk og administrasjon.

 • Du vil ha hele Nord-Østerdal som arbeidsplass og får en avgjørende rolle i å utvikle samarbeidet i regionen videre. Sammen skal vi styrke næringsliv og bosetting, samtidig som vi utvikler gode og attraktive lokalsamfunn. Du vil være en pådriver og knutepunkt for politikere, kommuneadministrasjonene, næringsliv og øvrig samfunnsliv. Du blir bindeleddet i samarbeidet i Nord-Østerdalen – vi skal jobbe enda bedre sammen.

 

Arbeidsoppgaver vil være

 • Pådriver for ei god regional samfunnsutvikling
 • Følge opp og bidra til utvikling av styringsdokumenter/strategisk plan og handlingsplaner for det interkommunale politiske rådet for Nord-Østerdal
 • Drive fram viktige saker som angår rammebetingelser i regionen i samarbeid med politisk nivå
 • Koordinere og arrangere nødvendige møter og kontaktpunkter i samarbeidet
 • Utvikle og kommunisere arbeidet på hensiktsmessige digitale plattformer
 • Bidra aktivt til omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene og nabokommunene

 

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har relevant høyere utdanning på bachelor-/ masternivå eller relevant arbeidserfaring.  Forståelse av regionalutvikling vil bli vektlagt. Du har digital kompetanse og kan og kan samspillet mellom politikk og administrasjon. Personlige egenskaper vektlegges.

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit, jobbe strukturert, målrettet og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

 

Vi tilbyr

 • Strategisk lederstilling i en fleksibel og endringsvillig region
 • Store muligheter for å kunne påvirke samfunnsutviklingen
 • Samarbeid med mange dyktige politikere, ledere og medarbeidere
 • Vi tilbyr lønn etter avtale, gode pensjonsvilkår og gode arbeidsbetingelser

 

Arbeidssted

Hvor i Nord-Østerdalen vil du bo og jobbe?

Vi er fleksible og vil ansette deg i en inntil 100% stilling, med kontor og ansettelsesforhold i den kommunen i Nord-Østerdalen du ønsker. Stillingen vil følge personalreglementet i den kommunen der du tilsettes.

 

For mer informasjon kontakt Runa Finborud – Leder av interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal tlf 915 99 478.

Kontakt gjerne vår rådgiver Bjørn Frydenborg tlf 901 05 597 i Velg med hjertet for en konfidensiell samtale.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Stillingen er besatt.

Søknadsfrist 31.01.2022. 

 

 

 

Flere jobber