RørosBanken ble etablert i 1842. Vi er 45 medarbeidere som tar hånd om 14.000 kunder både i nærområdet og i andre deler av landet. Ved siden av hovedkontoret på Røros har vi et rådgivningskontor i Oslo. Banken hadde per 30.06.2020 en forretningskapital på 8,06 mrd. kroner. RørosBanken er en del av Eika alliansen sammen med 66 sparebanker fordelt over hele landet.

Bankens forretningside er at vi tar samfunnsansvar og skal være en aktiv støttespiller innenfor finansielle tjenester og økonomiske rådgivning til enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter. Med en kombinasjon av individuell rådgivning og moderne nettløsninger har vi aktiv omsorg for hele kundens økonomi.

 

Avdeling personmarked i RørosBanken består av 26 dyktige ansatte. Avdelingen er delt i 5 team der 3 av teamene jobber med rådgiving på områdene sparing, lån og forsikring. De andre to teamene jobber med betalingsformidling, forsikring, kundeservice via ulike kanaler og er en serviceavdeling overfor andre i banken. Den ledige stillingen er knyttet til betalingsformidling og kundeservice.

Som kunderådgiver skal du jobbe mot bankens personkunder og aktuelle fagområder er betalingsformidling og forsikring. Sammen med kollegaene dine skal du hjelpe kundene å realisere små og store drømmer og sikre dem for fremtiden og gi dem markedets beste kundeservice.

Vi søker deg som er en offensiv relasjonsbygger med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Du har lett for å sette deg inn i nye IT-systemer og evner å bruke digitale verktøy til å gi gode kundeopplevelser og effektive løsninger for kunde og bank. Utdannelse innen økonomi/marked er en fordel, men det viktigste for oss er at du er flink med kunder og kan yte service på høyt nivå. Erfaring fra servicearbeid i andre bransjer er også interessant for oss. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder personmarked, Kjetil Reinskou; telefon 480 52 970 – kre@rorosbanken.no

Skriftlig søknad sendes innen 20. september 2020 til RørosBanken v/ Kjetil Reinskou, kre@rorosbanken.no


For mer informasjon om RørosBanken: www.rorosbanken.no

 

 

 

Flere jobber