Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har rundt 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane.

HVORFOR JOBBE HOS OSS?

Røros kommune er spennende organisasjon i stadig utvikling. Vi er bortimot 600 ansatte som er fordelt på 14 virksomhetsområder. Felles for alle virksomheter er at vi produserer og yter tjenester til innbyggerne i Røros kommune og de som besøker oss. Organisasjonens størrelse og samfunnsansvar er med på å skape et bredt spekter av stillinger som krever ulik type utdanning og erfaring. Røros kommune har som mål å være en tilretteleggende og lærende organisasjon, og vi tilbyr derfor også forskjellige typer praksisplasser.

Oversikt over de til enhver tid ledige stillingene i kommunen finner du på nettsiden vår www.roros.kommune.no under «Ledige stillinger».

OM SØKNADSPROSESSEN

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem. Alle søknader, også åpne søknader, skal registreres gjennom dette systemet.

Vær oppmerksom på at hvis du er inaktiv i mer enn 20 minutter, vil du ramle ut av det elektroniske søknadsskjemaet og må logge inn på nytt. Det kan derfor være en fordel å ha en forhåndsskrevet versjon av jobbsøknaden. Denne kan du skrive eller lagre i eksempelvis en Word-fil, slik at søknaden kan kopieres og limes rett inn i søknadsfeltet.

Har du spørsmål om utlyste stillinger eller søknadsprosessen ber vi deg om å ta direkte kontakt med kontaktpersonene oppført i stillingsannonsene.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

PULSEN I FJELLET

Pulsen i fjellet er Røros kommune sin visjon. Bakgrunnen for visjonen er en omfattende prosess, hvor nærmere 500 rørosinger aktivt har deltatt og kommet frem til kvaliteter som er særegne for Røros og verdiord som beskriver Rørossamfunnet.

De tre kvalitetene som betegner, beskriver og gir Rørossamfunnet identitet er kultur, verdensarv og industri. Rørossamfunnet er også inkluderende og stolt – engasjementet og dugnadsånden pulserer. Det er lagt til grunn at disse kvalitetene og verdiordene omfattes av Røros kommune sin visjon Pulsen i fjellet.

Visjonen beskriver hva Røros kommune skal være; den er en rettesnor for alle ansatte og representanter for Røros kommune.

Pulsen i fjellet blir et nyttig verktøy som bevisstgjør hvor hardt og raskt pulsen slår innenfor ulike avdelinger og områder. Den har sitt visuelle uttrykk som til enhver tid minner oss om kommunens og Rørossamfunnets puls – fra hvilepuls til makspuls, og alle nivåene i mellom.

Pulsen starta i grunnfjellet, av den har Røros vokst fram og her skal den fortsatt slå sterkt. Pulsen i fjellet omfatter alle aspekter av vår felles fjellpuls. Det pulserende kulturlivet er rangert som landets beste fem år på rad. Samtidig er utfordringer knyttet til budsjett, kommuneøkonomi og kommunestruktur en påminnelse om viktigheten av at Røros kommune daglig jobber for at Pulsen i fjellet skal fortsette å slå sterkt. Pulsen i fjellet omfatter alle ansatte, fastboende, tilreisende og tilflyttende i Røros kommune, og minner oss om at pulsen slår jevnt og varierende, i takt med arrangementer, årstider, samfunns- og næringsutvikling.

KONTAKTINFORMASJON

Servicetorget:
Tlf: 72 41 94 00
E-postadresse: postmottak@roros.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Åpningstider:
Mandag-fredag 08.00-15.00

LagreLagre

LagreLagreLagreLagre

Flere jobber