NØK Biovarme er lokalisert med et kontrollrom på Tynset. Kontrollrommet overvåker, styrer og optimaliserer fjernvarmenettet og varmesentraler, samt drifter, overvåker og styrer våre 6 ulike flis- og pelletsanlegg. Som driftsoperatør hos oss vil du være en viktig bidragsyter til at driften av våre anlegg fungerer optimalt og at våre kunder er fornøyde. Nytenking, kompetanse og utviklingsmuligheter gjør NØK Biovarme til en spennende arbeidsplass.

NØK (Nord-Østerdal Kraftlag SA) er eid av andelseiere i Nord-Østerdal, med oppgave med å sikre god infrastruktur, forvalte og utvikle verdier og bidra til lokal utvikling. NØK er morselskapet i NØK-familien som består av infrastrukturselskaper og selskaper med hovedfokus på energi.

Du vil jobbe «hands-on» teknisk, men også preventivt med tilsyn, vedlikehold og forbedringsarbeid. Stillingen kan tidvis være fysisk krevende, i form av arbeid i høyder og trange rom. Stillingen krever kjelepassersertifikat, men dette er noe vi kan bidra til under opplæringsperioden. Du vil ha tett samarbeid med våre leverandører, vedlikeholdsorganisasjon og det øvrige driftsmiljøet i NØK. Du vil jobbe på dagtid og inngå i en døgnkontinuerlig vaktordning sammen med øvrige operatører i NØK.

 

Arbeidsoppgaver

Som driftsoperatør i selskapet vil du overvåke og styre fjernvarmenett og prosessanlegg i produksjonsenheter via vårt avanserte driftskontrollsystem, gjennomføre rutinemessig tilsyn og utføre enkelt vedlikehold på kjeler og anlegg.

Du vil blant annet:

 • etterleve instrukser og sikkerhetsbestemmelser i en bedrift med sterkt fokus på HMS
 • bistå ved revisjoner på varmesentraler utenfor fyringssesong
 • ha ansvar for å kalle ut riktig fagpersonell på feil i kundens anlegg og på varmesentraler
 • utstede arbeidstillatelser og gjennomføre sikker jobb-analyse med leverandører og innleide som skal utføre arbeid på våre anlegg

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen maskinteknikk og/eller elektroteknikk
 • Førerkort klasse BE
 • Kjelepassersertifikat er ønskelig
 • Arbeidserfaring innenfor energiforsyning eller annen prosessindustri er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt kunne kommunisere godt på engelsk

 

Personlige egenskaper

 • Du er selvgående, har engasjement og utholdenhet
 • Du deltar i faglig utvikling og holder deg oppdatert på eget felt
 • Du tar initiativ til forbedringsaktiviteter
 • Du deler kunnskap og erfaringer og samarbeider godt med andre

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver hos en viktig samfunnsaktør i en bransje i stor endring
 • Et arbeidsmiljø hvor vi jobber godt sammen for å utvikle selskapet og kollegaer
 • Vaktordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder i NØK Biovarme Terje Leet, tlf 908 04 522.

 

 

Søknadsfrist 25.04.2022.

Søknad sendes via Webcruiter hvor CV, vitnemål og attester legges ved.

www.nok.no/biovarme

 

 

 

 

velgmedhjertet.no/jobbe

Flere jobber